Nasza oferta » systemy CRM

 Systemy CRM = Zarządzanie Relacjami z Klientami

 

CRM (Customer Relationship Management = Zarządzanie Relacjami z Klientami) to świadome zarządzanie klientami i ich obsługą w celu zbudowania lojalnej grupy stałych klientów przedsiębiorstwa poprzez satysfakcjonujące zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb i preferencji.

CRM opiera się na 2 podstawowych założeniach:

implant dentaire en Turquie

1. Pozyskanie nowego klienta jest wielokrotnie droższe niż utrzymanie już obsługiwanego klienta.

2. 20% klientów generuje 80% zysków firmy. Można więc założyć iż pozostałe 80% klientów generuje niewielki zysk,  albo nawet stratę.

CRM wymaga systematycznego pozyskiwania informacji rynkowej odnoszącej się do bieżących i przyszłych potrzeb klientów, rozpowszechniania tej informacji wewnątrz firmy oraz podejmowania decyzji zgodnie z tą informacją.

Korzyści z wprowadzenia CRM w firmie:

  • polepszenie obsługi, a w konsekwencji utrzymanie stałych klientów
  • skrócenie czasu obsługi klientów
  • polepszenie wizerunku firmy w oczach klientów
  • stworzenie centralnej bazy informacji o klientach w firmie
  • ułatwienie pracy pracownikom - zwiększenie ich efektywności
  • polepszenie przepływu informacji
  • szybsze reagowanie na zmiany rynkowe
  • wprowadzenie indywidualizacji sposobu obsługi klienta

 

Strona zgodna ze standardem W3C XHTML 1.0 Strona zgodna ze standardem W3C CSS 2.1